Novinky

Recyklohry

  Triedime odpady v rámci Recyklohier    Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení...

BIELE PEKLO alebo Mne sa to stať nemôže

Je názov hudobno-dramatického a tanečného predstavenia, ktoré naši študenti uvidia 10.11.2010 v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici. Biele peklo je realita hlavného hrdinu,ktorý vstúpil do zakliateho kruhu drogovej závislosti a stráca zdravie, slobodu a ľudí, ktorých mal rád. Príbeh umocňuje...

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2011

Od 15. - 19. novembra sa uskutočnia na Súkromnej škole podnikania v Dolnom Kubíne v jednotlivých triedach základné kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín a 23. 12. 2010 sa uskutoční školské kolo, ktorého sa zúčastnia  výbraní študenti.