HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2011

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2011

Od 15. - 19. novembra sa uskutočnia na Súkromnej škole podnikania v Dolnom Kubíne v jednotlivých triedach základné kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín a 23. 12. 2010 sa uskutoční školské kolo, ktorého sa zúčastnia  výbraní študenti.