Vitajte na našom webe

Súkromná škola podnikania

poskytuje komplexnú edukačnú starostlivosť, ktorá vychádza zo vzdelávacích, telesných, duševných a sociálnych potrieb dieťaťa, jeho rodiny a pristupuje k výchove holisticky. Výchovno-vzdelávací proces sa na jednej strane zameriava na rozvoj kompetencií potrebných k spokojnej existencii v kolektíve, vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov a na tímovú prácu, na druhej strane však akcentuje individuálny rozvoj žiakov, akceptuje jedinečnosť, schopnosti, potreby a záujmy každého    z nich a zaručuje im individuálny prístup.

Prostredníctvom pozitívneho prístupu k žiakom, podpory sebavedomia, cieľavedomosti žiakov a vysokých očakávaní zo strany školy, žiaci preberajú zodpovednosť      za učenie a svoje výsledky, rovnako ako za svoje telesné a duševné zdravie.

 

 

 

Novinky

Recyklohry

  Triedime odpady v rámci Recyklohier    Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber...

BIELE PEKLO alebo Mne sa to stať nemôže

Je názov hudobno-dramatického a tanečného predstavenia, ktoré naši študenti uvidia 10.11.2010 v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici. Biele peklo je realita hlavného hrdinu,ktorý vstúpil do...

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2011

Od 15. - 19. novembra sa uskutočnia na Súkromnej škole podnikania v Dolnom Kubíne v jednotlivých triedach základné kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín a 23. 12. 2010 sa uskutoční školské kolo, ktorého sa...